fredag 28. august 2009

Skuronna er i gang/Høsten er i gang.


Skuren er et sikkert tegn på at høsten har kommet. Onsdag i forrige uke tresket Steen hveten for oss. Dvs. Steen og etterhvert Anton tresket, og Steen kjørte mellom jordet og tørka, og jeg skuffet kornet ut i bingen, og passet kornelevatoren, for Steinar måtte selvfølgelig jobber overtid. Hveten er ikke bra, dårlig kvalitet pga. tørke på våren og for mye regn i sommer. /Høsten er et sikkert tegn på at efteråret er kommet. Onsdag i sidste uge høstede vi hveden. Steen og senere Anton, høstede, og Steen kørte mellem marken og korntøreren, og jeg skovle kornet ud i jævnt lag i rummet, og passede elevatoren som transporterer kornet op på loftet. For Steinar var selvfølgelig nødt til at arbejde over. Hveden er en dårlig kvalitet i år, pga. det var for tørt i foråret og for vådt i sommer, derfor går al hvede til dyrefoder.

Mandag i denne uken fikk vi så tresket det meste av havren, og den har en mye bedre kvalitet enn hveden, og der er mye mer på målet./ I mandags fik så høstet det meste af havren, og den er meget bedre ens hveden, og avlingen er meget større.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails