torsdag 11. september 2008

Nye kort.

Det har blitt noen nye kort også.

Søndagstur i Rakkestad Fjella.

Søndag d. 7. september arrangerte Turistforeningens Østfoldavdeling og historielagene i Rakkestad, Eidsberg og Marker en tur til Blestjern, hvor det første av 4 våpenslipp i Fjella fandt sted under 2. verdenskrig.
Svein Syversen, som har skrevet boka "Fjella i Indre Østfold", fortalte historien om våpenslippet. Jeg skal prøve å referere med hjelp av boka.Det første Flyslippet i Fjella fant sted d. 13. september 1944 på Vardemyra like øst for Blestjern. Der var 3 bestingelser som skulle være oppfyldt for at et slippsted ble valgt ut. Der skulle være en stor slette, mye eller lign. Tomme comtainere skulle kunne dumpes i et tjern og så skulle der være et skjulested for utstyret som kom.Kl. 02.30 hørte guttene at flyet kom -et fire motors bombefly. Det signaliserte til guttene på myra, og disse svarte med et lyssignal. I lav fart flyr flyet over området og slipper 12 slikke container i faldskjermer. De inneholdt engelse armegevær, maskinbegeværer, maskinpistoler, sammenleggbare amerikanske karabiner, almindelige pistoler, sprengstoffer (plastikk), og sanitetsutstyr. Proviant var der også med, totalt 2-3 ton. Og til "gutta på skauen" var der på en av containene festet en pakke med 500 stk Chesterfield-sigarretter, som en hilsen fra piloten og han besetning.

Innholdet fra containene ble båret de 500 meterne frem til hula i åsen ved Elglappen. Granbar og mose som var fjernet fra hula, ble lagt pent på plass silk at der skulle gå i et med naturen rundt. Og da jobben var gjort, bar det hjem igjen, for gutta skulle måte på jobb på morgenen.Der er en historie omkring dette flyslippet. En nazist var bosat på Ekelia (den ene av hyttene våre), sammen med 4 tyskere som hogde ved. Denne nazisten oppdaget at noe hadde skjedd i skogen (fra Ekelia til Høla er der ca. 4-5 km), bl.a. kjente han lukten av tjærepapp (man brukte tjærepapp til å beskytte våpnene i Høla mot fukt), men han trodde at noen hadde tjuvslagtet en sau, og dekket den til med tjærepapp. Da han kom tilbake til Ekelia, fortalte han tyskerne historien, og de ble svært interesserte. Neste dag dro nazisten de ca. 15km til lensmannen i Rakkestad for å melde fra om tjuvslagtingen. Men han nevnte det også for "en av gutta på skauen", og denne varslet fuld alarm. 2 menn lagde en plan, og i 3 dager skjenket de nazisten mens resten av gruppa fikk flyttet våpnene fra Høla. Det eneste dem la igjen var en sementsekk, hvorpå de skrev:" Vi er flyktninger, som hadde tenkt å ligge der til krigen var slutt. Man fant det for utrygt å ligge det, så vi drar over til "søta bror". Takk for oss". Da nazisten ble edru, tok han med tyskene til åssiden ved tjernet Elglappen, og de fant fort høla, som ikke lenger var tildekket, og lappen tok de med til lensmannen. Etter denne episoden ble ikke Vardemyra brukt som slippsted lenger.For 2 år siden satte historielagene i Eidsberg, Marker og Rakkestad opp en mindeplate over dette flyslipp.På vei til Blestjern gikk vi forbi Søndre Stange Varde 280 moh. Her møtes de tre kommunene, Eidsberg, Marker og Rakkestad.
Og før vi gikk tilbake, gikk vi en tur til Nordre Stange Varde 290 moh. Her der er et utsiktstårn, men desverre var et overskyet denne dagen.


Dino og Steinar ved Nordre Stange Varde.

Dino

Dino er vores snille og deilige Golden retriver på snart 7år.
Related Posts with Thumbnails