onsdag 13. april 2011

Lamunger

N: D. 17. mars kom de første 4 lamungene, og etter har det kommet ytterligere 7, så nå har vi 11, 8 gutter og 3 jenter, fordelt på 7 søyer. Ene søyen fikk trillinger, og måtte ha mye hjelp, da yret hennes er ganske stort og spene er like store som en ku-spene. Lamungene skjønte ikke at de måtte ligge på magen og spise, så de første døgnene melket vi mora og da lamungene melken på flaske. Nå drikker de ku-melk fra flaske. De to guttene spiser også hos mora, men jenta spiser bare fra flaske (sikkert fordi hun ikke vil bli like møkete på knea som brødrene sine hehe). DK: D. 17. marts kom de føste 4 lam, og siden er der kommet ytterligere 7 lam, i alt 11 stk -8 vædderlam og 3 gimmerlam, fordelt på 7 gimmere. Den ene fik trillinger, og da får kun har to patter, så må de ofte have en del hjælp når de får trillinger, og hende her er ingen undtagelse. Hun har en meget stort yver og patter på størrelse med kopatter, og lammene forsto ikke at de skulle ligge på mave og spise, så de første par døgn mælket vi moren og gav lammene flaske, hver 2.-3. time døgnet rundt...gab... Nu drikker de ko-mælk. De to vædderlan spiser også hos moren, men gimmerlammet spiser kun fra flaske (sikkert fordi hun ikke vil blive beskidt på knæene som sine brødre ;o) ). N: Her sitter guttungen sammen med Bella, koppelammet. Han har fått henne og har selv døbt henne. DK: Her sidder junior sammen med Bella, flaskelammet. Han har fået hende og her selv døbt hende.
N: Guttungen er selv med ute og gir henne mat når han er hjemme. Hun spiser 4-5 gange i døgnet.

DK: Junior er selv med ude og give hende mad når han er hjemme. Hun spiser 4-5 gange døgnet.


1 kommentar:

Bossa sa...

Så koselig med lamunger da... Fint bilde av "Guttungen og lammet!

Related Posts with Thumbnails